Milí kolegovia, vzhľadom na skutočnosť, že jednému z našich klientov bola v posledných dňoch uložená za sprístupnenie osobných údajov neoprávneným osobám nie malá pokuta, rozhodli sme sa zajtra rozposlať všetkým našim klientom usmernenie, v ktorom ich upozorňujeme na dôležitosť, ktorú je nevyhnutné venovať kontrole obsahu elektronickej pošty a pripojených príloh, ktorú si posielajú či už ich zamestnanci medzi sebou, alebo ktorú posielajú „ľuďom zvonku“. Opätovne ich upozorňujeme tiež na dôležitosť heslovania prílohy, ktorá obsahuje osobné údaje a na ďalšie dôležité opatrenia spojené s bezpečnosťou spracúvania osobných údajov čl. 25 a 32 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. K samotnému skutku. Zamestnanec klienta dostal za úlohu poslať dotknutým osobám prostredníctvom e-mailu vzor súhlasu so spracovaním osobných údajom. Zamestnanec namiesto prázdneho vzoru pripojil súhlas konkrétnej dotknutej osoby, v ktorom sa nachádzali už vyplnené osobné údaje. Dotknutá osoba podala podnet na Úrad na ochranu osobných údajov, ktorý inicioval správne konanie a klientovi uložil pokutu za porušenie čl. 5 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, čiže za nedodržanie zásady integrity a dôvernosti. Z uvedeného vyplýva, že základné zásady neberú na ľahkú váhu a obyčajné ľudské zlyhanie môže mať viesť k uloženiu pokuty. Rozhodnutie sme, samozrejme, napadli a rozporovali samotné právne posúdenie veci. Veríme, že sa nám podarí celú vec dotiahnuť do úspešného konca 😊 Prosím, prečítajte si toto usmernenie aj Vy, aby ste vedeli, čo odporúčať a prízvukovať našim klientom. P.S.: Dávajte si na to tiež pozor. Pokiaľ klientom posielate akékoľvek dokumenty, radšej si aj 3x skontrolujte, či ste pripojili správny súbor. Pekný večer, Samuel