Nariadenie GDPR a súlad s platformami pre manažment súhlasov s užívateľmi

Nariadenie GDPR a súlad s platformami pre manažment súhlasov s užívateľmi
16 Január 2020

Nariadenie GDPR a súlad s platformami pre manažment súhlasov s užívateľmi

Platformy na správu súhlasu

CMP alebo systémy na správu súhlasu sú reklamnou platformou, ktorá vznikla na základe GDPR nariadení. Sú to nástroje, ktoré nám poskytujú efektívne zhromažďovanie súhlasov používateľov na spracovanie údajov. Poskytujú nám lepšie zacielenie reklám a presun informácií reklamným partnerom. Vďaka nim máme lepšiu transparentnosť a zodpovednosť voči dodávateľskému reťazcu. Ten, kto dodáva informácie, si môže byť istý, že neporušuje nariadenia a predpisy. Avšak veľa platforiem nie je v súlade s GDPR.

Cookies a políčko súhlasím

Pop-up okná, ktoré vyskakujú na používateľov, ktorí surfujú internetom, nás informujú o cookies, kde je možnosť rozhodnúť sa či súhlasíme, alebo nie. Takto stránky zbierajú súhlas používateľov. Je možnosť zvoliť si, ktoré údaje chceme zdieľať a ktoré nie. Všeobecné vyhlásenie o súhlase cookies s akciou na súhlas bez presného určenia účelu nemusí postačovať. Vrátane prípadu, keď sa dostaneme k možnosti preklikať sa k podrobnejšiemu rozpisu.

Daisybit alebo reťazec súhlasu

Daisybit alebo reťazec súhlasu je binárna informácia. Táto informácia môže byť zdieľaná cez internetový reklamný ekosystém a využíva sa na prenos informácie o súhlase používateľa navštevujúceho webovú stránku. V prípade zhromažďovania súhlasu dodávateľom to nedáva právo nadväzujúcej reklamnej sieti ukladať alebo používať tieto údaje ani v prípade, že daisybit dal povolenie. Dodávateľ musí overiť samotný súhlas na spracovanie dát, ale to nie je možné realizovať, nakoľko reklamný partner nemá interakciu s používateľom. V realite to značí, že platformy reklamných technológií nemôžu používať súhlas, ktorý sami nezískali a neoverili.

Právo na zrušenie súhlasu

Osoba, ktorá dá súhlas má, samozrejme, právo na prístup, vymazanie či opravu, ba dokonca aj na zrušenie súhlasu bezodkladne. Daisybit je povinný uľahčiť možnosť narábania s osobnými údajmi. Problém nastáva vtedy, keď používateľ zruší alebo upraví súhlas s platformou. Úlohou dodávateľa je zabezpečiť aktualizáciu údajov so všetkými spoločnosťami, s ktorými údaje zdieľa. Zákonnosť platforiem pre manažment súhlasov má v konečnom dôsledku na starosti súd.

Contact form

Preparation of Security Documentation in terms of GDPR from 139€ with insurance.

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice

Non-binding free quote

from € 139 with insurance

We have provided services
to more than
11 500 clients

Free quote

Questions and answers

Dear client, if you have not found
what you are looking for, do not hesitate
to contact us.

To contact