Internet a jeho bezpečnostné hrozby

Internet a jeho bezpečnostné hrozby
7 Január 2020

Internet a jeho bezpečnostné hrozby

Čo je kybernetická bezpečnosť?

Ochrana na internete znamená zabezpečenie systémov pripojených na internet, dát, softvéru a hardvéru. Zabezpečenie si vyžaduje spoluprácu v rámci celého systému. To znamená fyzickú, ale aj kybernetickú bezpečnosť. Úlohou je zamedziť neoprávnený prístup do dátových centier a počítačových systémov. Pod pojmom kybernetická bezpečnosť môžeme rozumieť informačnú bezpečnosť, vzdelávanie zamestnancov, obnovu po incidente, bezpečnosť aplikácií, zabezpečenie siete a prevádzkovú bezpečnosť. Dostupnosť dát, integrity a zachovanie dôvernosti sú dizajnované na informačnú bezpečnosť.

Dostačujúca ochrana kybernetickej bezpečnosti

Neustále vyvíjanie nových bezpečnostných rizík je pre kybernetickú bezpečnosť veľkou výzvou. Klasické spôsoby ochrany pred kybernetickými hrozbami, kde sa chránia hlavné časti systému pred nebezpečenstvom, je nepostačujúci. Úlohou je sa upriamiť aj na menšie riziká a zvoliť prístup hodnotenia v reálnom čase a monitorovať systémy. Krádeže identity, narušenie integrity údajov a kybernetické útoky sú následkom nedostatočnej ochrany kybernetickej bezpečnosti.

Možné narušenia kybernetickej bezpečnosti

Poznáme rôzne druhy škodlivých nástrojov, kódov a techník.

Malware

Pod pojmom malware môžeme rozumieť program alebo súbor, ktorý poškodzuje počítač používateľa. Sú rôzne druhy, napríklad vírusy, počítačové červy, spyware alebo trójske kone.

Ransomware

Je typ softvéru, ktorý šifruje počítačové dáta alebo blokuje počítačové systémy a za obnovenie systému požaduje peniaze.

Sociálne inžinierstvo

Postup, ako podvodným systémom dostať z pracovníkov citlivé informácie o spoločnosti alebo firme. Zameriava sa na najslabší článok, a to človeka.

Phishing

Tento typ kybernetického útoku sa zameriava na posielanie podvodných emailov. Útočníci sa spoliehajú na podobnosť s renomovanými zdrojmi. Cieľom je získať citlivé informácie ako čísla kreditných kariet alebo prihlasovacie údaje.

Úlohou firmy je mať dobre školený personál a schopné IT oddelenie, aby sa takýmto hrozbám vyvarovala.

https://ochrana-online.sk/ake-hrozby-kybernetickej-bezpecnosti-nas-obklopuju/

 

Contact form

Preparation of Security Documentation in terms of GDPR from 139€ with insurance.

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice

Non-binding free quote

from € 139 with insurance

We have provided services
to more than
11 500 clients

Free quote

Questions and answers

Dear client, if you have not found
what you are looking for, do not hesitate
to contact us.

To contact